ELADÓ CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTJAI

 

Mit nézzünk meg az eladó családi házon?

 

 

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK ALAPOZÁSA


Az alapozás szemrevételezéssel nem ellenőrizhető része a családi háznak, jellemzően sávalapozás (vagyis a tehrhordó falak vonalán történő alapkészítés), ritkább esetben, különös körülmények (pl.: ) esetében van szükség lemezalapozásra. Az alapok jellemzően síkalapok, vagyis az alap közvetlenül a talaj teherhordó rétegére kerül kialakításra.

 

Lényeges követelmény, hogy az alap a fagyhatár szintje alatti mélységigi nyúljon le.A fagyhatár ma Magyarországon az általánosan elfogadott mérték szerint 80 cm. Azért lényeges, hogy az alapozás ennél mélyebbre nyúljon le, mert ellenkező esetben a fagyhatár és az alap között felgyülemlett víz potenciális megfagyása következtében annak térfogata megnövekszik és az alapot - jó esetben csak - megemelve károsítja a családi ház szerkezetét.

 

 

Eladó családi házak falazata

 


Régebbi építésű családi házak esetében vályogtégla falazat, még régebben vert vályogfal jellemző,. Ezek egyszintes családi ház építését teszik lehetővé. Ezek hőtechnikai jellemzői kiválóak, azonban rendkívüli fontosságú, hogy az ilyen technológiával épült családi ház talajnedvesség elleni szigetelése elsőrendű legyen. A vert vályogfalú épületek általában 50-70 év élettartamúak, a vályogégla külső falazattal készülő családi házak 60-80 év élettartamőak.

 

Újabban legtöbb esetben kézi (b30-as) falazóblokkból, régebbi építésű családi hűz esetében kisméretű égetett kerámia tégla jellemző. Az ilyen családi házak élettartamát260-200 évközé tehetjük.

 

Elterjedőben vannak a könnyűszerkezetes építésű családi házak, amelyek jellemzően szigetelt és gyorsan felépített családi házat jelent, állékonysága jelenleg kevéssé ismert, így piaci értéke is óvatosan kezelendő.

 

Eladó családi házak tetőszerkezete

 

A családi házak tetőszerkezete jellemzően sátortetős, kisebb arányban fordulnak elő nyeregtetős szerkezetek.A manzárdtetős szerkezetek kevéssé jellemzőek az újabb építésű calaádi házak körében.

tetoszerkezet

 

 

 

 

 

 

 

 

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK TIPIKUS HIBÁI

 


A családi házak hibái nagy befolyással lehetnek annak értékére. A hibák okai lehetnek a legtöbb esetben tervezési, kivitelezés, természeti káresemény.

 

Nedvesség

 

A családi házak építéséhez felhasznált téglafal átlagos,ún. egyensúlyi nedvességtartalma kb. 4 és 6% közé tehető. Ez szoros összefüggsében van a fal páradiffúziós képességével, mivel ha ez a fal melegodlaláról a hideg oldalára való nedvességvándorlát elpárologató képesség. Amennyiben az adott eladó családi ház esetében ezzel probléma van, úgy nedvességzóna kelektkezik, a levegő párája nem képes a családi ház belső tereiből távoznia külvilág felé, a belső falakon jelenik meg, penészedést vagy kifagyást eredményez. Fontosak ebbőla szempontból az alkalmazott festékanyagok, hogy azok áteresszék a nedvességet, ellenkező esetben a festékréteg és a fal között felgyülemlett víz télen megfagyva lefejti a festékréteget.

 

Normál körülmények között elfogadhatatlan, hogy párakicsapódás keletkezzen a családi hűz falain belül.

A légmozgás a családi házak esetében is szükséges követelmény. Légmozgás hiánya is okozhat nedvesedést, jellemzően szellőztetés segíthet.

 

A talajnedvesség elleni szigetelés hibáját jelzi a családi ház fala lábazati részének elszíneződése, feltáskásodásam lehullása. Alábazati fal kivirágzása a fal építőanyagában található ásványi anyagok kioldódását jelzik.

 

Hőhíd

 

Penészedés vagy gombásodás legtöbb esetben hőhídra, vagy a családi házhatároló falainak olyan része, ahol a falak hőszigetelési képessége gyengébb. Ezek elsősorban a falak sarkai, szerkezetben lévő üregek, habarcságy-hiány a készítés során.

 

Alapozás

 

Az alapozás legjellemzőbb hibája annak megsúlyedése, különösen ha az alapozás különböző részei eltérő mértékben sűlyednek meg. A családi ház válaszfalainak repedése az alapozás sűlyedésének eredménye, amelyet okozhat az alapozás fagyhatár feletti kialakítása, nem teherhordó talajra alapozás, nem homogén talajra alapozás. Súlyosabb esetben a válaszfal a plafontól elválhat.

 

Falak hibái a családi házban

 

Sok esetben előfordul, hogy a hőszigetelés nem megfelelő, a pára a hőszigetelő rétegben csapódik ki, párakiszellőzés nem biztosított, a hőszigetelő réteg a víz (csapadék, pára) nem védett megfelelően.

 

A családi ház tetőjének hibái

 

A tetőszekezet hibái elsősorban a csomópontoknál ragadhatók meg, jelentkeznek. A csomópontok vizsgálata nélküli is a családi ház tetőjé gerincének hullámosodása, az eresz vonalának deformációja, a héjazat homorúsága a tetőszerkezet szétcsúszását jelzik.

 

Tetőtérbeépítések hibái

 

A hasznos alapterület növelése érdekében sok családi ház tetőtere került utólagosan beépítésre. A beépítés sok esetben szakszrűtlenól kerül megvalósításra, hőhidak képződnek az inhomogén aanyagok felahsználása miatt, átázó szerkezetek keletkeznek.

 

Nyílászárók hibái

 

A nyílászárók hibáját elsősorban ezek eldeformálódása jelzi, amely nem megfelelő alapanyag váalsztására utalhatnak.