ELADÓ CSALÁDI HÁZAK JOGI SZEMPONTJAI

 


Eladó családi ház vásárlása

 

A családi házak sok esetben jelentős értéket képviselnek, ezért indokolt megfelelő körültekintéssel eljárni annak kiválasztása során. Ez a körültekintés nem mellőzhető a jogi feltételek esetében sem, amelyet tükröznie kell a családi ház eladója és vevője között létrejövő ingatlan adásvételi szerződésnek is.

 

 

haz

 

 

 

 

 

 

 

A családi ház jellemzői

 

A szó elszál, az írás megmrad. Az elv érvényes az eladó családi ház megvétele esetén is. Érdemes az eladó nyilatkozatait az ingatlan adásvételi szerződésben rögzíteni, amelyek olyan körülményekre vonatkoznak, amelyeket nehéz ellenőrizni (pl.: vezetékrendszerhez felhasznált anyagok, időszakos körülmények, stb.) Ezek a körülmények nagyban befolyásolhatják a vételárat, az alku során az eladó sok esetben ezekre mint értéknövelő tényezőkre hivatkozik.

 

A közös tulajdon kérdései

 

Gyakori jelenség, hogy valamely telekingatlan a családi házak felépítése után sem került megosztásra a felek között az ingatlannyilvántartásban. a tulajdonosok azt a tulajdoni hányadoknak vélhetően megfelelően elkerítették és ezen állapot évtizedeken keresztül megfelelően működött. Az eladó családi ház vevőjének érdekeit szolgálja, hogy az igatlan adásvételi szerződésben megfelelően rendezésre kerüljön a viszony a tulajdonostárssal is, hogy a későbbiekben ne hosszas jogi eljárásokon keresztül kelljen a vételárért megszerzett tulajdonát megvédenie.

 

Ugyanezen oknál fogva szükséges, hogya tulajdonostárssal kapcsolatban az elővásárlási jog is kezelésre kerüljön. Ennek hiányában a relatív hatálytalanság következtében számos bonyodalom felmerülhet a későbbiekben.

 

Engedéllyel vagy anélkül

 

Elsősorban családi házak esetében fordul elő, hogy a telken lévő valamely kisebb vagy nagyobb építmény nem az építési hatóság engedélyével épült, indokolt az adásvételi szerződésnek ezt a kérdést is megfelelően kezelnie.

 

Haszonélvezet a családi házon

 

Sok esetben haszonélvezeti jog terheli az eladó családi házat. A haszonélvezet folytán a haszonélvező kizárólagosan jogosult a családi ház használatára, így nagyon fontos ennek a kezelése. A haszonélezeti jogról lemondás, annak megváltásának hatálya, pontos módja illetékfizetési szempontból jelentős körültekintést igényel, hogy az illetékteher a lehető legkisebb legyen. Ugyanez igaz a családi ház vásárlásakor alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 

Hitel, terhek

 

Sok esetben terheli jelzálogjog az eladó családi házat, illetve sok esetben a vevő is hitel igénybevételével finanszírozza a vásárlást, a különböző banki feltételrendszerek eltérhetnek egymástól, ezek összecsiszolása lehet szükséges, hogy a legzökkenőmentesebben történjen az eladó csaldi ház megvásárlása.

 

Formakényszer

 

Az ingatlan adásvételi szerződés kizárólag írásban jöhet létre. Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok további követleményeket állapítanak meg az okiratokkal kapcsolatban: azok folyamatos sorszámozással kell, hogy aláírásra kerüljenek, valamennyi oldal minden fél, vagy ezek meghatalmazottja által aláírásra kell kerüljön.

 

Ügyvédkényszer

 

A tulajdonjog megszerzésére irányuló ingatlannyilvántartási eljárásban, így az eladó családi ház megvételének bejegyzése során is kötelező a jogi képviselet, vagyis ügyéd igénybevétele. Az ügyvédkénysze kiterjed az eladó családi ház adásvételi szerződésére is, a földhivatali bejegyzésre kizárólag jogi képviselő által ellenjegyzett szerződés alapján van helye.

 

A földhivatali benyújtás

 

Az ingatlan adásvételi szerződést kötelező a földhivatalhoz benyújtani. A fölhivatlahoz 2 eredeti és 1 másolati példány benyújtása szükséges. A földhivatal határozatát 30 napon belül hozza meg.

 


További ingatlan adásvételi szerződés információk:Ingatlan adásvételi szerződés szabályai