A felszámolás eladó családi házzal kapcsolatban is sok tekintetben felmerülhet.

 


Eladó cslaádi ház vásárlása felszámolási értékesítésből

Abban a esetben, amennyiben felszámolási eljárás van folyamatban a vételről való tárgyalások megkezdésekor, akkor már nem az ügyvezetővel, hanem a felszámolóval kell egyezkednie a vevőnek a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A felszámoló a családi házat ebben az esetben pályázat vagy árverés útján adhatja el. Mindkét értékesítési forma nyilvánosan kell, hogy zajoljon. Az utóbbi éek nagy változása, hogy ez kötelezően, elektronikus rendszeren keresztül történik. Ebben az esetben a legtöbbször kötelező valamilyen ajánlati biztosíték megfizetése is, amelyet a nyertes pályázó beszámíthat a vételárba, ha rendben végighalad a vételi folyaton (így szrződéskötés és a vételár megfizetése), a nem nyertes vevő pedig a biztosítékot visszakaja. Abban az esetben, ha a nyertes vevő mégsem köt szerződélst, vagy bár köt szerződést, de nem fizeti meg a ételárat, abban az esetben az ajánlati biztosítékot elveszíti.Felszámolás az eladó családi ház vételi folyamatában Nehezebb helyzet, ha a vételi folyamat során rendelik el a felszámolást az eladóval szemben. Ez akár a szerződéskötés előtt, akár a szerződéskötés után is megtörténhet. Ha a szerződéskötés után rendelik el, úgy a vételár megfizetés a felszámolásnak az ellenére is kötelessége a vevőnek. Ez utóbbi esetben még az ügyvezető jogosult szerződést kötni a vevővel. A vételárat a vevőnek ugyanúgy teljesítenie kell az eladó cég felé. Természetesen ebben az esetben felmerlhet, hogy nem csalárd-e az átruházási szándék, így komoly szakértlemet igényel a helyzet megfelelő kezelése, mivel a fizetésképtelen helyzet a legtöbb esetben ilyenkor már a szerződéskötéskor is fennáll. Szintén nehéz esetet jelent, ha a szerződéskötés után indul meg a felszámolási eljárás és a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, vagy késedelmesen teljesíti azt.


Felszámolás megindulása szerződéskötés után Nehéz esetet jelent, ha a szerződéskötés után indul meg a felszámolás, és már ezen időszakban merül fel olyan körülmény, amely miatt az eladó adós cég szerződésszegésbe kerül. Ennek két "alesete" lehetséges, az egyik szerint csak ekkor derült ki valamilyen szerződésszegés, vagy ekkor köet el valamilyen szezrődésszegést az eladó cég.


Valós felszámolás a nemlétező családi ház eladója ellen Nagy csavart jelent a történetben, ha a felszámolási eljárás olyan ház vonatkozásában indul meg, amire úolyan időpontban kötöttek szerződést, amely még építés alatt állt a kontraktus aláírásakor, vagy még csak a tervezőasztalon létezett és a szerződéskötés után indul el a felszámolás az eladó ellen az illetékes törvényszék határozata alapján.


Ezen helyzetek első ránézésre könnyű megítélésűnek tűnnek, azonban sok részletkérdés befolyásolhatja a helyzet megítélését és azt, hogy milyen startégiát érdemes a családi ház vevőjének követnie annak érdekében, hogy ne érhessék veszteségek.